Apie Clonable

Clonable - jūsų svetainių ir interneto parduotuvių klonavimo ir lokalizavimo įrankis.

E-mail
info[@]clonable.net
Telefono numeris
+31 492 77 52 69
Adresas

Verslo centras Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Bendrosios sąlygos

Clonable (toliau -Clonableir (arba) "mes") suteikia jums platformą griežtai laikantis toliau nurodytų sąlygų, kurios yra neginčijamos ir gali būti keičiamos jums apie tai pranešus Clonable, atsižvelgiant į toliau nurodytas sąlygas ir nuostatas.

Priimdami ir sutikdami su šios platformos sutarties (toliau - Sutartis) nuostatomis ir sąlygomis; (a) pasirinkdami "Sutinku" su šiomis nuostatomis ir sąlygomis, (b) atlikdami registracijos procesą (c) bet kokiu būdu naudodamiesi platforma, pavyzdžiui, atsisiųsdami ar įkeldami turinį arba naudodamiesi Clonable ir (arba) trečiųjų šalių per platformą teikiamomis paslaugomis, jūs tampate Clonable klientu, sutinkate su toliau nurodytomis nuostatomis ir sąlygomis bei sudarote teisinę ir privalomą sutartį su Clonable.

Šioje sutartyje visos nuorodos į jus ir (arba) jūsų, ir (arba) naudotoją, ir (arba) vartotoją, ir (arba) klientą reiškia šalį, kuri sudaro šią sutartį su Clonable.

Apžvalga
Clonable teikia tam tikras paslaugas savo interneto svetainėje www.Clonable.net (ir kiti, galbūt išversti domenų vardai, pavyzdžiui, www.Clonable.lt ir t. t.) (toliau - Platforma). Platforma teikia įvairios paskirties vertimo paslaugą, kuri leidžia vietinę svetainę paversti daugiakalbe ir (arba) įvairių šalių svetaine (toliau -Clonable paslauga). Sutartis taikoma Clonable paslaugai. Visas per platformą teikiamas turinys ir paslaugos, kurie nebuvo prieinami toliau nurodytą datą "Paskutinį kartą peržiūrėta", bus automatiškai laikomi Clonable paslaugos dalimi, kai bus pirmą kartą pateikti per platformą.

Sąlygų priėmimas / Priėmimas
Negalite naudotis platforma, jei nesutinkate su sutarties sąlygomis.

Be to, negalite naudotis platforma, jei (i) pagal vietos įstatymus ir kitus teisės aktus jums draudžiama naudotis platforma; arba (ii) nesate visiškai pajėgus ir įgaliotas sudaryti įpareigojančią sutartį su Clonable.

Naudodamiesi Platforma patvirtinate ir garantuojate, kad turite teisę, įgaliojimus ir gebėjimus sudaryti šią Sutartį ir laikytis visų jos sąlygų.

Privatumo politika
Clonable informacijos apsauga ir informacijos rinkimas atsispindi Clonable privatumo politikoje(privatumo politiką rasite čia). Sutinkate, kad Clonable naudotų jūsų informaciją pagal privatumo politiką.

Registracija
Naudojimosi Clonable paslauga ir platforma sąlyga yra ta, kad jūs esate teisėtas svetainės, su kuria siejamas naudojimasis platforma, Clonable paslauga, savininkas. Be to, būtina sąlyga yra ta, kad jūs esate visos su ja susijusios intelektinės nuosavybės savininkas (arba svetainės savininko teisinis atstovas).

Norėdami naudotis Clonable paslauga ir platforma, turite užsiregistruoti Clonable. Norėdami užsiregistruoti Clonable, turite nurodyti galiojantį el. pašto adresą (kuris bus naudojamas kaip unikalus jūsų paskyros identifikatorius), savo vardą, pavardę ir slaptažodį.

Jūs esate atsakingas už savo slaptažodžio ir paskyros konfidencialumo išsaugojimą ir sutinkate neperduoti, neskolinti ar kitaip neperduoti savo el. pašto adreso ar slaptažodžio jokiai trečiajai šaliai, kad ji galėtų naudotis Clonable paslauga ir platforma arba prie jų prisijungti.

Taip pat esate atsakingi už visą veiklą, vykdomą jūsų paskyroje. Slaptažodį ar kitą paskyros informaciją galite bet kada pakeisti vadovaudamiesi savo profilio puslapyje pateiktomis instrukcijomis.

Sutinkate nedelsdami mums pranešti apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi savo paskyra arba bet kokį kitą saugumo pažeidimą, susijusį su jūsų paskyra arba Clonable paslauga, ir užtikrinti, kad kiekvienos sesijos pabaigoje "atsijungtumėte" / uždarytumėte savo paskyrą (jei taikoma).

Naudodamiesi Clonable paslauga ir platforma sutinkate: (i) pateikti tam tikrą aktualią, išsamią ir tikslią informaciją apie jus, kai to prašo platforma, ir (ii) palaikyti ir atnaujinti tokią informaciją, kad ji būtų aktuali, išsami ir tiksli. Jei pirminės registracijos metu pateikta informacija yra neteisinga, Clonable pasilieka teisę nedelsdama nutraukti jūsų paskyros galiojimą ir jūsų teisę naudotis Clonable paslauga ir platforma.

Mes neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad nesilaikote bet kurios iš pirmiau nurodytų pareigų.

Mokėjimas
Įvairios mokesčių struktūros ir mokesčiai, mokami už Clonable paslaugą, yra nurodyti platformoje (toliau - mokesčiai) arba išdėstyti atskiroje sutartyje, skirtoje jums, kaip klientui. Clonable paslaugas Clonable atliks Clonable priėmus registraciją internetu ir visiškai sumokėjus atitinkamus mokesčius už Clonable paslaugą, kaip nurodyta platformoje arba specialioje sutartyje, sudarytoje su jumis kaip klientu.

Jei nesumokate bet kokio mokesčio, kurį turite sumokėti, be kita ko, dėl grįžtamojo mokesčio, sukčiavimo, kredito kortelės atmetimo arba dėl bet kokios kitos priežasties, Clonable turi teisę nedelsdama sustabdyti arba nutraukti jūsų prieigą prie Platformos ir Clonable paslaugų, nepažeisdama teisės susigrąžinti iš jūsų visas mokėtinas sumas arba bet kokios kitos Clonable turimos teisės ar teisių gynimo priemonės.

Clonable pasilieka teisę laikas nuo laiko keisti savo mokėjimo politiką ir mokesčius, taikomus už Clonable paslaugas, ir tokie pakeitimai įsigalioja nedelsiant. Visi mokesčiai ir kitos rinkliavos mokamos platformoje nurodyta valiuta. Jei valiuta nenurodyta, visi Mokesčiai nurodomi eurais ir į juos neįskaičiuoti visi atitinkamoje jurisdikcijoje taikomi mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant PVM, jei jis taikomas).

Jūs sutinkate mokėti Clonable mokesčius už visas Clonable paslaugas, įsigytas iš Clonable. Taip pat sutinkate, kad esate atsakingas už visų atitinkamoje jurisdikcijoje, kurioje sudaroma sutartis, mokėtinų ir mokėtinų mokesčių sumokėjimą.

Mokėjimai už Clonable paslaugas atliekami per saugią trečiosios šalies svetainę. Tačiau jūs pripažįstate ir sutinkate, kad negalima garantuoti visiško interneto perdavimo saugumo ar privatumo ir kad bet kokią jūsų pateiktą informaciją (įskaitant kredito kortelės informaciją) gali perskaityti ir (arba) perimti trečioji šalis. Clonable neatsako už duomenų perėmimą ir (arba) įsilaužimą į juos ar kitokią neteisėtą prieigą prie informacijos, kurią pateikiate naudodamiesi Clonable paslaugomis.

Naudojimosi Clonable paslauga ir prieigos prie jos licencija
Clonable suteikia jums asmeninę, neperleidžiamą, neišimtinę licenciją (toliau - Licencija) naudotis platforma, kad galėtumėte naudotis Clonable paslauga, o jūs ją priimate.

Visa intelektinė nuosavybė (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, komercines paslaptis, prekių ženklus, patentus ir t. t.), esanti Platformoje, joje įkūnyta ir (arba) su ja susijusi (įskaitant, bet neapsiribojant, programinės įrangos kodą, naudotojo vadovus ir visą kitą dokumentaciją), yra ir išlieka išimtinė Clonable nuosavybė. Jokia šios Sutarties nuostata ir (arba) Licencijos suteikimas nereiškia, kad atsisakoma Clonableintelektinės nuosavybės pagal bet kokį įstatymą.

Licencija neapima jokio platformos, Clonable paslaugos ar jos turinio perpardavimo ar komercinio naudojimo, jokio išvestinio šios platformos, Clonable paslaugos ar jos turinio naudojimo, jokio duomenų gavybos, robotų ar panašių duomenų rinkimo ir išgavimo įrankių naudojimo. Platformos, Clonable paslaugos ar bet kurios jų dalies negalima atgaminti, kopijuoti, kopijuoti, parduoti, perparduoti, lankyti ar kitaip naudoti komerciniais tikslais be aiškaus raštiško Clonable sutikimo. Be to, negalite kopijuoti ar imituoti bet kurios platformos dizaino ar išvaizdos dalies arba viso jos dizaino ar išvaizdos. Juos saugo intelektinė nuosavybė.

Clonable kartais gali išleisti naujų įrankių ir išteklių platformoje arba pristatyti kitų platformos paslaugų ir (arba) funkcijų. Visoms naujoms paslaugoms ir funkcijoms bus taikoma ši Sutartis, taip pat visos papildomos naudojimo sąlygos, kurias galime paskelbti toms konkrečioms paslaugoms ar funkcijoms.

Kas laikoma piktnaudžiavimu platforma, savo nuožiūra nustato Clonable. Clonable pasilieka teisę nutraukti jūsų paskyrą, jei Clonable nustato, kad pažeidėte Sutartį.

Turinio naudojimo apribojimas
Jūs pripažįstate, kad Platformoje gali būti informacijos, programinės įrangos, nuotraukų, vaizdo įrašų, teksto, grafikos, muzikos, garsų ar kitos medžiagos (toliau - Turinys), kuri yra saugoma autorių teisių, patentų, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar kitų nuosavybės teisių, ir kad šios teisės galioja ir yra saugomos visomis dabar egzistuojančiomis ar ateityje sukurtomis formomis, laikmenomis ir technologijomis. Visas turinys kartu yra saugomas pagal Nyderlandų autorių teisių įstatymus kaip kolektyvinis kūrinys, ir mums priklauso autorių teisės į tokio turinio atranką, koordinavimą, išdėstymą ir tobulinimą. Griežtai draudžiama keisti Turinį arba naudoti Turinį bet kokiais kitais tikslais, įskaitant tokio Turinio naudojimą bet kurioje kitoje interneto svetainėje ar tinklo kompiuterių aplinkoje. Jei mes iš anksto raštu aiškiai neleidžiame kitaip, sutinkate neatkurti, neplatinti, neparduoti, nemodifikuoti, nenuomoti, nesinuomoti, neskolinti, neadaptuoti, neišversti, nekurti išvestinių kūrinių (visiškai ar iš dalies), nedekompiliuoti, nedemaskuoti, neardyti ir kitaip visiškai ar iš dalies nemažinti platformos ar Clonable paslaugos, įskaitant turinį.

Clonable pavadinimas ir logotipas yra Clonable intelektinė nuosavybė. Visi kiti platformoje rodomi prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai. Mūsų partneriai taip pat gali turėti papildomų nuosavybės teisių į turinį, kurį jie pateikia per Clonable paslaugą ir platformą. Mums priklausančių registruotų ar neregistruotų prekių, prekių ženklų ir paslaugų ženklų negalima naudoti su bet kokiu gaminiu ar paslauga, kuri nėra mūsų, taip, kad būtų galima suklaidinti. Jokia Platformos informacija negali būti aiškinama kaip netiesiogiai, netiesiogiai ar kitaip suteikianti bet kokią licenciją ar teisę naudoti bet kuriuos mūsų prekių, prekių ar paslaugų ženklus be mūsų aiškaus išankstinio raštiško sutikimo.

Produkto kokybė
Clonable stengiasi būti kuo tikslesnis. Tačiau Clonable negarantuoja, kad jūsų svetainėje pateikti produktų aprašymai, tekstai ir (arba) kita išversta informacija yra tikslūs, išsamūs, patikimi, aktualūs ir (arba) be klaidų. Nepaisant pirmiau nurodyto kokybės atsisakymo, Clonable naudos jūsų svetainės naudotojo elgesį, kad pagerintų Clonable paslaugos produkto kokybę, tačiau nėra įsipareigojusi to daryti. Jūs sutinkate, kad nei Clonable, nei jos filialai ir paslaugų teikėjai neatsako už bet kokią netikslią, neišsamią, nepatikimą ar klaidingą veiklą, susijusią su Clonable paslaugomis ir jūsų svetainėje esančia išversta informacija.

Per platformą pateikta medžiaga
"Medžiagos, pateiktos per Clonable paslaugą ir platformą" apibrėžimas čia yra duomenų, informacijos, teksto, programinės įrangos, garso failų, vaizdų, nuotraukų, grafikos, vaizdo įrašų, pranešimų, failų, nuorodų ar bet kokios kitos medžiagos (toliau - Medžiaga), esančios jūsų interneto svetainėje, nesvarbu, ar ji yra skriptinė, apsaugota slaptažodžiu ar kitaip, visuma. Medžiagoms bus taikoma Clonable paslauga, kuri apims Medžiagų perdavimą trečiajai šaliai, kad mes galėtume atlikti Clonable paslaugą. Jūs sutinkate, kad, jei medžiagą paskelbsite per Platformą, automatiškai suteiksite Clonable ir jos teisių perėmėjams bei perleidėjams neišimtinę, pasaulinę, nemokamą, nuolatinę, neatšaukiamą licenciją naudoti, atsisiųsti ir spausdinti, rodyti, keisti, skelbti ir adaptuoti visą medžiagą ar jos dalį, kad būtų galima teikti Clonable paslaugą. Tik jūs atsakote už visą per Platformą siunčiamą, skelbiamą ar platinamą medžiagą, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų el. pašto pranešimų, informacijos, atsiliepimų, naudotojų vertinimų, nuotraukų ar grafikos įrašų turinį arba susijusią medžiagą. Pateikdami medžiagą savo svetainėje, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad jums priklauso visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į tokią medžiagą ir joje esantį atvaizdą.

Pripažįstate ir sutinkate, kad (a) mes pasiliekame teisę (bet neįsipareigojame) peržiūrėti medžiagą prieš leisdami ją skelbti ar kitaip saugoti per Platformą, susijusią su Clonable paslauga; ir (b) mes galime savo nuožiūra atlikti bet kurį iš šių veiksmų: (i) stebėti medžiagos pateikimą; (ii) keisti, šalinti ar atsisakyti skelbti arba neleisti skelbti ar saugoti bet kokią medžiagą; ir (arba) (iii) atskleisti bet kokią medžiagą ar bet kokius pranešimus per Platformą ir jų perdavimo aplinkybes: (a) trečiosioms šalims, kad būtų galima naudotis Clonable paslauga ir platforma; (b) laikytis galiojančių įstatymų; (c) atsakyti į vyriausybinius prašymus; (d) laikytis galiojančių teisinių procesų; (e) apsaugoti Clonable, platformos lankytojų ar visuomenės teises, privatumą, saugumą ar nuosavybę; (f) suteikti mums galimybę pasinaudoti galimais teisių gynimo būdais arba apriboti žalą, kurią galime patirti; (g) vykdyti Sutartį ir (arba) (iv) perduoti Medžiagą atitinkamoms institucijoms ir finansų įstaigoms, jei Clonable savo nuožiūra nustato, kad: (a) bandote apgauti Clonable; (b) užsiimate sukčiavimu ar kitu draudžiamu sandoriu; (c) užsiimate nusikalstama veikla; arba (d) Medžiaga yra neapykantos pobūdžio.

Jokiu būdu mes ar bet kuris iš mūsų darbuotojų, pareigūnų, direktorių, akcininkų, agentų, atstovų ar filialų neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl to, kad pasikliaujate Medžiaga. Be to, mes nekontroliuojame ir neatsakome už jokią žalą, atsiradusią dėl bet kurios trečiosios šalies savanoriškai per bet kurią Clonable paslaugos ir platformos dalį viešai paskelbtos informacijos naudojimo (įskaitant, bet neapsiribojant, perspausdinimą) ar netinkamo naudojimo.

Laikantis šios Sutarties sąlygų, negalite įkelti, saugoti, platinti, perduoti, rodyti, demonstruoti, atlikti, padaryti prieinamą ar kitaip viešai skelbti jokios medžiagos, į kurią neturite reikiamų teisių. Visų pirma, bet koks neteisėtas autorių teisių saugomos medžiagos naudojimas jūsų medžiagoje (įskaitant atgaminimą, platinimą, keitimą, pritaikymą, viešą rodymą, viešą atlikimą, išvestinių kūrinių rengimą, viešą prieinamumą ar kitokį viešą paskelbimą per Platformą) gali pažeisti trečiųjų šalių teises ir yra griežtai draudžiamas. Dėl bet kokio tokio pažeidimo gali būti nutraukta Sutartis ir jūsų prieiga prie platformos, taip pat gali būti iškelta civilinė arba baudžiamoji byla, kurią prieš jus gali iškelti atitinkamas teisių turėtojas arba ji gali būti iškelta jo vardu.

 

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Platformoje gali būti nuorodų arba trečiųjų šalių turinyje gali būti nuorodų į kitas svetaines ar išteklius. Kadangi mes nekontroliuojame tokių svetainių ir išteklių, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes neatsakome už tokių išorinių svetainių ar išteklių prieinamumą ir jų neremiame, taip pat neatsakome ir nesame atsakingi už bet kokį turinį, reklamą, produktus, paslaugas ar kitą medžiagą (toliau kartu - "Trečiųjų šalių medžiaga"), prieinamą per tokias svetaines ar išteklius arba esančią tokiose svetainėse ar ištekliuose. Suprantate, kad galite susidurti su įžeidžiančia, nepadoria ar nepriimtina Trečiųjų šalių medžiaga. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad mes nesame tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusius dėl to, kad naudojate bet kokią Trečiųjų šalių medžiagą, kurią galima rasti bet kurioje tokioje svetainėje ar šaltinyje, arba ja pasikliaujate.

 

Prieinamumas

Clonable įsipareigoja dėti protingas pastangas, kad Clonable paslaugos ir prieiga prie platformos būtų teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tačiau pasitaikys atvejų, kai prieiga prie platformos bus nutraukta dėl techninės priežiūros, atnaujinimo ir remonto, kurį pripažįstate kaip būtiną Clonable atliekamą veiksmą, arba dėl telekomunikacinių ryšių ir įrangos gedimų, kurių Clonable negali kontroliuoti, Clonable neprisiima atsakomybės už bet kokius dėl to galinčius atsirasti pajamų nuostolius.

 

Clonable gali laikinai arba visam laikui pakeisti arba nutraukti platformos ar bet kurios jos dalies veikimą, apie tai pranešdama jums arba nepranešdama.

 

Garantija naudotojams, įsipareigojimas atlyginti žalą ir atsisakymas nuo atsakomybės

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (a) jums priklauso intelektinė nuosavybė arba esate gavę visas reikalingas licencijas ir leidimus naudoti medžiagą pagal jūsų naudojimo būdą, susijusį su platforma, arba kaip kitaip leidžiama pagal Sutartį; (b) turite teises, būtinas Sutartyje nustatytai licencijai suteikti (c) iš visų asmenų, pavaizduotų jūsų Medžiagoje, gavote leidimą naudoti jūsų Medžiagą, kaip nurodyta Sutartyje, įskaitant platinimą, viešą rodymą, viešą atlikimą ir medžiagos atgaminimą; ir (d) jūsų Medžiaga nepažeidžia ir nepažeidžia jokio asmens, bendrovės ar organizacijos arba kitos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar kitų nuosavybės teisių, įskaitant teises į viešumą ar privatumą.

 

Sutinkate atlyginti žalą ir apsaugoti Clonable ir jos akcininkus, dukterines įmones, filialus, pareigūnus, atstovus, darbuotojus, bendrus prekių ženklų kūrėjus ar kitus partnerius ir licencijų teikėjus nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, pareikštų dėl jūsų medžiagos arba atsiradusių dėl jos, jūsų naudojimąsi platforma, jūsų ryšį su platforma, bet kokias pretenzijas, kad jūsų medžiaga padarė žalos kam nors kitam, bet kokius jūsų ir bet kurio kito asmens, kuris reklamuojasi ar reklamuoja per platformą, sandorius, sutarties sąlygų pažeidimą arba bet kokių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, pažeidimą.

 

Garantijų atmetimas

Aiškiai suprantate ir sutinkate, kad, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai:

 

Clonable teikia platformą ir turinį "tokį, koks jis yra", be jokių aiškių, numanomų, įstatyminių ar kitokių garantijų, įskaitant numanomas nuosavybės teisės, nepažeidimo, tinkamumo parduoti ar tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Neapribojant toliau nurodytų nuostatų, Clonable ir jos licencijos davėjai negarantuoja, kad (a) platforma ir turinys atitiks jūsų reikalavimus arba bus nuolat prieinami, nepertraukiami, be laiko, saugūs ar be klaidų; (b) rezultatai, kurie bus gauti naudojant platformą ir turinį, bus veiksmingi, tikslūs ar patikimi; (c) platformos ir turinio kokybė atitiks jūsų lūkesčius; arba kad (d) platformoje ar turinyje bus ištaisytos bet kokios klaidos ar praleidimai. Joks patarimas ar informacija, žodžiu ar raštu gauta iš Clonable arba gauta naudojantis Platforma ir Turiniu, nesuteikia jokios garantijos, kuri nėra aiškiai nurodyta Sąlygose.

 

Clonable konkrečiai atsisako bet kokios atsakomybės už bet kokius veiksmus, susijusius su platformos naudojimu ar dalyvavimu joje ir kylančius iš platformos bei jos turinio. Bet koks turinys, atsisiųstas naudojantis Clonable paslauga, prieinamas ar kitaip gautas naudojantis platforma, pasiekiamas jūsų nuožiūra ir rizika, ir tik jūs atsakote už bet kokią žalą jūsų kompiuterio sistemai ar duomenų praradimą, atsiradusį dėl atsisiuntimo. Clonable neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius kompiuterinius virusus ar panašius kodus, atsisiųstus į naudotojo kompiuterį iš platformos.

 

Clonable neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių pateiktas platformas ar medžiagą, kurią galima pasiekti per susietas svetaines. Clonable neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl tokių trečiųjų šalių, jų turinio ar platformos ir nėra už jas atsakinga. Naudotojas su tokiomis trečiosiomis šalimis bendrauja savo rizika.

 

Vadybininkai, šeimininkai, dalyviai, moderatoriai ir kitos trečiosios šalys nėra įgalioti Clonable atstovai spaudai, ir jų nuomonė nebūtinai atspindi Clonable nuomonę. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Clonable neprisiima atsakomybės už medžiagą, susijusią su intelektinės nuosavybės teisėmis, šmeižtu, privatumu, viešumu, nepadorumu ar kitais įstatymais. Clonable taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokios medžiagos naudojimo, netinkamo naudojimo, praradimo, pakeitimo ar neprieinamumo.

 

Clonable neatsako už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl to, kad kas nors kitas su jūsų žinia ar be jos pasinaudojo jūsų slaptažodžiu, paskyra ar paskyros informacija, susijusia su platforma.

 

Atsakomybės apribojimas

Clonable, jos akcininkai, pareigūnai, direktoriai, darbuotojai, partneriai, licencijų teikėjai ar tiekėjai jokiu būdu nebus atsakingi jums ar kam nors kitam už bet kokią specialią, atsitiktinę, netiesioginę, pasekminę ar baudžiamąją žalą, įskaitant žalą dėl naudojimo, duomenų ar pelno praradimo, nepriklausomai nuo to, ar ją galima numatyti, ar ne, ar Clonable buvo informuota apie tokios žalos galimybę, arba remiantis bet kokia atsakomybės teorija, įskaitant sutarties ar garantijos pažeidimą, aplaidumą ar kitą deliktą, arba bet kokiu kitu reikalavimu, kylančiu dėl Platformos ar Turinio naudojimo ar prieigos prie jų arba susijusiu su jais. Jokia šių sąlygų nuostata neapriboja ir nepanaikina Clonableatsakomybės už Clonable ar jos darbuotojų didelį aplaidumą ar tyčinį nusižengimą, mirtį ar kūno sužalojimą.

 

Clonableir jos akcininkų, filialų, licenciarų ir tiekėjų bendra atsakomybė pagal šią sutartį arba su ja susijusi atsakomybė ribojama mėnesiniu mokesčiu, nurodytu Clonable ir jūsų sudarytoje sutartyje. Šis apribojimas taikomas net ir tuo atveju, jei Clonable buvo pranešta apie tokios žalos galimybę, ir nepaisant to, kad esminis bet kurios ribotos teisių gynimo priemonės tikslas nepasiektas.

 

Įsipareigojimas saugoti nuosavybės teise priklausančią informaciją

 

Jūs pripažįstate, kad Clonable turi išimtines teises į intelektinę nuosavybę, susijusią su Platforma ir Clonable paslaugomis. "Intelektinė nuosavybė" - tai autorių teisės, neturtinės teisės, prekių ženklas, patentas, komercinė paslaptis, nesąžininga konkurencija ir visos kitos intelektinės ir nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, teises, kylančias iš Clonable paslaugų ir Platformos.

 

Pripažįstate, kad neturite jokių teisių, nuosavybės teisių ar interesų į Platformoje esančią intelektinę nuosavybę, įskaitant bet kokį turinį, gautą teikiant daugiafunkcinę vertimo paslaugą, leidžiančią vietinę svetainę paversti daugiakalbe svetaine, išskyrus teisę naudoti tokią intelektinę nuosavybę Platformoje, kaip aiškiai nurodyta šioje Sutartyje. Jūs padarysite viską, kas būtina šioje 16 dalyje nurodytoms Clonable teisėms apsaugoti, ir Clonable prašymu imsitės visų veiksmų, būtinų Clonablenuosavybės teisei į tokias teises apsaugoti, įskaitant, bet neapsiribojant, visų dokumentų įforminimą.

 

Paslaugos Clonable nutraukimas ir keitimas

Jūs sutinkate, kad mes galime savo nuožiūra panaikinti jūsų slaptažodį, paskyrą (ar bet kurią jos dalį) arba naudojimąsi Clonable paslauga ir Platforma, taip pat pašalinti ir išmesti bet kokią Platformoje esančią medžiagą dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, jei manome, kad pažeidėte Sutarties raidę ar dvasią arba veikėte nesuderinamai su ja. Taip pat nutrauksime jūsų paskyrą gavę patikimos informacijos apie bet kokio įstatymo pažeidimą ir tokiais atvejais bendradarbiausime su teisėsaugos institucijomis. Be to, savo nuožiūra ir bet kuriuo metu galime nutraukti Clonable paslaugos ar bet kurios jos dalies teikimą, apie tai pranešdami arba nepranešdami. Sutinkate, kad bet koks jūsų prieigos prie platformos nutraukimas pagal bet kurią Sutarties nuostatą gali būti atliktas be išankstinio įspėjimo, taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad galime nedelsdami deaktyvuoti arba ištrinti jūsų paskyrą ir visą susijusią informaciją bei jūsų paskyroje esančius failus ir (arba) užkirsti kelią bet kokiai tolesnei prieigai prie tokių failų arba Clonable paslaugos. Taip pat sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokį jūsų prieigos prie Platformos nutraukimą.

 

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir laikas nuo laiko, laikinai ar visam laikui, visiškai ar iš dalies: (a) keisti arba nutraukti Clonable paslaugų teikimą, įskaitant, bet neapsiribojant, (i) apriboti Clonable paslaugų teikimo trukmę, (ii) apriboti leistiną Clonable paslaugų naudojimą ir (iii) apriboti arba nutraukti Vartotojo teisę naudotis Clonable paslaugomis, apie tai įspėjus arba be įspėjimo; (b) imti mokesčius už naudojimąsi Clonable paslauga; (c) keisti ir (arba) atsisakyti mokesčių, imamų už Clonable paslaugą; ir (arba) (d) siūlyti galimybes kai kuriems arba visiems Clonable paslaugos naudotojams. Jūs sutinkate, kad nei mes, nei jokie mūsų filialai nėra atsakingi jums ar trečiajai šaliai už bet kokį Clonable paslaugos, bet kokios paslaugos, turinio ar funkcijos, teikiamos per platformą, pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą (visą ar iš dalies).

 

Atkreipę dėmesį į pažeidimus, galime atšaukti jūsų registracijos privilegijas ir (arba) imtis bet kokių kitų tinkamų priemonių šioms gairėms įgyvendinti. Be to, mes galime savo nuožiūra nutraukti jūsų paskyrą arba dalyvavimą bet kurioje Clonable paslaugos ir platformos funkcijoje dėl bet kokios priežasties.

 

Clonable"Grąžinimo ir atšaukimo politika yra Clonable paslaugų teikimo sąlygų dalis ir yra į jas įtraukta (spauskite čia, kad peržiūrėtumėte Grąžinimo ir atšaukimo politiką). Registruodamiesi Clonable ir naudodamiesi Clonable paslaugomis aiškiai patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote Grąžinimo ir atšaukimo politiką ir sutinkate laikytis jos sąlygų. Jei bet kuriuo metu nesutinkate su Grąžinimo ir atšaukimo taisyklėmis arba bet kuria jų dalimi, vienintelė jūsų teisių gynimo priemonė yra nutraukti bet kokį naudojimąsi Clonable paslaugomis ir panaikinti savo paskyrą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad bet kokiems sandoriams, sudarytiems iki tokio nutraukimo dienos, bus taikomos visos Grąžinimo ir atšaukimo politikos sąlygos.

 

Naudotojo elgsena

Jūs sutinkate neprieiti prie Platformos ir nebandyti prie jos prieiti jokiais kitais būdais, išskyrus Clonable suteiktą sąsają, arba apeiti bet kokius Clonable nustatytus prieigos ar naudojimo apribojimus, kuriais siekiama užkirsti kelią tam tikriems Platformos naudojimo būdams.

 

Jūs sutinkate nenaudoti platformos, neskatinti ir neleisti kitiems ja naudotis:

 

 • Dalytis neteisėta, žalinga, grasinančia, įžeidžiančia, neteisėta, šmeižikiška, įžeidžiančia, vulgaria, nepadoria, vaikų pornografine, nepadoria, nepadoria, įžeidžiančia kito asmens privatumą, neapykantos, rasiniu, etniniu ar kitokiu požiūriu nepriimtina medžiaga;
 • kito asmens persekiojimas, bauginimas ir (arba) priekabiavimas;
 • Kitų asmenų kurstymas smurtauti;
 • kaip nors pakenkti nepilnamečiams;
 • dalytis medžiaga, kuria dalytis nesate įgalioti pagal įstatymus arba sutartinius ar fiduciarinius santykius;
 • dalytis medžiaga, kuri pažeidžia bet kurios šalies intelektinės nuosavybės teises ar kitas nuosavybės teises;
 • melagingai prisistatinėti kokiu nors asmeniu ar organizacija, melagingai nurodyti ar kitaip iškreipti savo priklausomybę asmeniui ar organizacijai;
 • naudoti platformą ar medžiagą taip, kad naudotojas būtų klaidinamas ir manytų, jog palaiko tiesioginį ryšį su Clonable;
 • dalytis medžiaga, kurioje yra programinės įrangos virusų arba kitokio kompiuterinio kodo, failų ar programų, skirtų nutraukti, sunaikinti ar apriboti kompiuterių programinės įrangos, aparatinės įrangos ar telekomunikacijų įrangos veikimą;
 • Prisijungti prie platformos arba ja naudotis tokiu būdu, kuris galėtų pakenkti, sutrikdyti, perkrauti ar sutrikdyti bet kurio Clonable serverio arba prie bet kurio Clonable serverio prijungtų tinklų veikimą;
 • tyčia ar netyčia sutrikdyti ar nutraukti platformos darbą, pažeisti bet kokius Įstatymus, susijusius su prieiga prie platformos ar jos naudojimu, pažeisti bet kokius prie platformos prijungtų tinklų reikalavimus, procedūras, politiką ar taisykles arba užsiimti bet kokia Sutartyje draudžiama veikla;
 • sutrikdyti platformos, medžiagos, paskyrų, slaptažodžių, serverių ar tinklų, prijungtų prie platformos arba prieinamų per platformą ar bet kurias susijusias ar susietas svetaines, saugumą ar kitaip pakenkti platformai, medžiagoms, paskyroms, slaptažodžiams, serveriams ar tinklams;
 • trikdyti, trukdyti ar neleisti kitiems naudotojams naudotis ar mėgautis Platforma ar Medžiaga arba bet kuria kita susijusia ar susieta svetaine, platforma ar turiniu;
 • pasiekti arba bandyti pasiekti bet kokią Medžiagą, prie kurios neturite teisės prieiti, arba bet kokiomis priemonėmis, kurios nėra sąmoningai prieinamos per Platformą;
 • atgaminti, parduoti, perparduoti ar naudoti bet kokiais komerciniais tikslais bet kurią Medžiagos dalį, naudotis Platforma ar Medžiaga arba prieiga prie Platformos ar Medžiagos;
 • talpinti platformą, prenumeratos pagrindu ar kitaip, be Clonable leidimo , įskaitant susijusią programą, leisti trečiajai šaliai naudoti platformą bet kokiai Medžiagai kurti, perduoti ar apsaugoti;
 • apgaudinėti, šmeižti ar kitaip pažeisti kitų asmenų teises (pvz., teisę į privatumą ir viešumą); arba
 • dalyvauti kitame elgesyje, kuris Clonable nuožiūra laikomas netinkamu, neteisėtu ar nepriimtinu.

 

Be to, naudodamiesi Clonable paslauga sutinkate laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių ir reglamentų.

 

Kad galėtume apsaugoti savo produktų ir paslaugų kokybę, šiuo dokumentu leidžiate mūsų darbuotojams ir atstovams savo nuožiūra prisijungti prie jūsų paskyros ir duomenų dėl bet kokios priežasties. Taip pat pasiliekame teisę, bet neprisiimame atsakomybės stebėti ar tikrinti jūsų elgesį naudojantis Clonable paslauga ir platforma. Naudodamiesi Clonable paslauga ir platforma privalote laikytis visų galiojančių vietos, valstijų, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų ir taisyklių. Taip pat pripažįstate, kad esate atsakingas už visų prieigos linijų, telefono ir kompiuterinės įrangos (įskaitant modemą) ar kitų prietaisų, reikalingų prieigai prie platformos, įsigijimą arba suteikimą ir visų su tuo susijusių mokesčių sumokėjimą.

 

Jurisdikcijos klausimai

Platformą kontroliuoja ir valdo Clonable iš Nyderlandų ir ji nėra skirta Clonable taikyti bet kurios kitos teritorijos, išskyrus Nyderlandų valstybę, įstatymus ar jurisdikciją. Clonable neteigia ir negarantuoja, kad Clonable paslauga ir platforma ar bet kuri jų dalis yra tinkama ar prieinama naudoti bet kurioje konkrečioje jurisdikcijoje. Asmenys, nusprendę prisijungti prie platformos, tai daro savo iniciatyva ir savo rizika bei yra atsakingi už tai, kad būtų laikomasi visų vietos įstatymų, taisyklių ir reglamentų. Bet kuriuo metu ir savo nuožiūra galime visiškai ar iš dalies apriboti platformos prieinamumą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai, kurią pasirenkame.

 

Pranešimai

Clonable gali pranešti jums el. paštu, paskelbti platformoje arba kitomis pagrįstomis priemonėmis. Turite pateikti Clonable raštišką pranešimą el. paštu arba kitu Clonable aiškiai nurodytu būdu. Clonable gali transliuoti, platinti ar rodyti pranešimus ar žinutes per Clonable paslaugą, kad informuotų jus apie Sutarties, Clonable paslaugos ir platformos, Privatumo politikos ar kitų dominančių dalykų pakeitimus. Bet koks toks informacijos transliavimas, platinimas ar rodymas yra pranešimas jums.

 

Taikytina teisė ir kitos bendrosios sąlygos

Sutartis nesukuria ir negali būti aiškinama kaip sukurianti partnerystę, bendrą įmonę, darbdavio ir darbuotojo, agentūros ar franšizės davėjo ir franšizės gavėjo santykius tarp jūsų ir Clonable. Sutarčiai taikomi Nyderlandų įstatymai ir ji aiškinama pagal juos, neatsižvelgiant į jokius įstatymų kolizijos principus. Jūs sutinkate, kad bet koks teisinis ar teisingumo ieškinys, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, būtų pareikštas tik s'Hertogenbosch mieste esančiuose teismuose, ir jūs sutinkate bei paklūstate tokių teismų asmeninei jurisdikcijai spręsti tokius ieškinius ir atsisakote bet kokių prieštaravimų dėl tokių teismų jurisdikcijos, vietos ar nepatogaus teismo. Sutinkate, kad bet koks reikalavimas ar ieškinys, kylantis dėl jūsų naudojimosi Clonable paslauga ir Platforma arba Sutartimi, turi būti pateiktas per vienerius (1) metus nuo tokio reikalavimo ar ieškinio atsiradimo dienos, antraip jam bus taikomas visiškas senaties terminas, neatsižvelgiant į senaties terminus ar kitus įstatymus. Jei per šį laikotarpį Clonable nepavyksta įgyvendinti ar pasinaudoti kuria nors Sutarties nuostata ar susijusia teise, tai nelaikoma tos teisės ar nuostatos atsisakymu. Jei kuri nors Sutarties nuostata yra neteisėta, negaliojanti arba dėl kokių nors priežasčių neįgyvendinama, ta nuostata laikoma atskirta nuo šių sąlygų ir nuostatų ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui. Clonable gali bet kuriuo metu perleisti visą Sutartį arba jos dalį, apie tai pranešdama arba nepranešdama jums. Negalite perleisti, perduoti ar sublicencijuoti Sutarties ar bet kokių savo teisių ar įsipareigojimų pagal Sutartį be aiškaus išankstinio raštiško Clonable sutikimo. Nė vienos iš šalių atsisakymas nuo bet kokio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo pagal šią Sutartį nelaikomas atsisakymu nuo bet kokio ankstesnio ar vėlesnio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo. Šios Sutarties antraštės, antraštės ar punktų pavadinimai pateikiami tik skaitytojo patogumui ir jokiu būdu neapibrėžia ar nepaaiškina nė vieno šios Sutarties punkto ar nuostatos. Tai yra visas jūsų ir Clonable susitarimas dėl šio dokumento objekto ir jūs negalite jo keisti. Sutartis bus naudinga Clonableįpėdiniams, teisių perėmėjams ir licencijų turėtojams. Neapsiribodami sutinkate, kad spausdinta Sutarties ir bet kokio elektronine forma pateikto pranešimo versija bus priimtina teisminiuose ar administraciniuose procesuose, pagrįstuose Sutartimi ar su ja susijusiuose, tokia pačia apimtimi ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti verslo dokumentai ir įrašai, iš pradžių parengti ir saugomi spausdintine forma.

 

Autorių teisės ir pranešimai apie autorių teises

Gerbiame kitų asmenų intelektinę nuosavybę ir prašome savo naudotojų elgtis taip pat. Atitinkamomis aplinkybėmis ir savo nuožiūra galime nutraukti naudotojų, kurie pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises, paskyras. Jei manote, kad jūsų kūrinys buvo nukopijuotas pažeidžiant autorių teises, pateikite mūsų autorių teisių atstovui šią informaciją:

 • asmens, įgalioto veikti autorių teisių savininko vardu, elektroninis arba fizinis parašas;
 • autorių teisių saugomo kūrinio, kurio autorių teisės, jūsų teigimu, buvo pažeistos, aprašymą.
 • aprašymą, kur platformoje yra medžiaga, kuri, jūsų teigimu, buvo pažeista;
 • savo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • jūsų pareiškimas, kad sąžiningai tikite, jog ginčijamo naudojimo neleidžia autorių teisių savininkas, jūsų atstovas ar įstatymas; ir
 • jūsų pareiškimas, kuriuo, gresiant baudai už melagingus parodymus, patvirtinate, kad jūsų pranešime pateikta informacija yra tiksli ir kad esate autorių teisių savininkas arba esate įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu.

 

Sutarties pakeitimai

Clonable pasilieka teisę savo nuožiūra keisti Sutartį, o visi pakeitimai įsigalioja iš karto juos paskelbus. Apie tokius pakeitimus paskelbsime platformoje paskelbdami pataisytą Sutarties projektą. Kada Sutartis buvo peržiūrėta paskutinį kartą, galite nustatyti peržiūrėję šio puslapio apačioje esančią nuorodą "Paskutinį kartą peržiūrėta". Jei po tokių pakeitimų ir toliau naudositės platforma, bus laikoma, kad su tokiais pakeitimais sutinkate. Jei nesutinkate su Sutarties sąlygomis ar jos pakeitimais, toliau nesinaudokite šia platforma.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2021 m. liepos 20 d.