🎉 Mes paleidome naują "WordPress" papildinį! Atsisiųsti dabar

Bendrosios sąlygos

Clonable (toliau -Clonableir (arba) "mes") siūlo jums platformą griežtai laikydamasi toliau nurodytų sąlygų, kurios yra nediskutuotinos ir gali būti keičiamos jums apie tai pranešus, Clonable nuožiūra , laikantis toliau pateiktų sąlygų. Priimdami ir sutikdami su šios Platformos sutarties (toliau - Sutartis) sąlygomis; a) pasirinkdami "Sutinku" su šiomis sąlygomis, b) atlikdami registracijos procesą, c) bet kokiu būdu naudodamiesi Platforma, pavyzdžiui, atsisiųsdami ar įkeldami turinį arba naudodamiesi Clonable ir (arba) trečiųjų šalių per Platformą teikiamomis paslaugomis, jūs tampate Clonable klientu, sutinkate su toliau nurodytomis sąlygomis ir sudarote teisinę ir privalomą sutartį su Clonable. Šioje sutartyje visos nuorodos į jus ir (arba) jūsų, ir (arba) naudotoją, ir (arba) vartotoją, ir (arba) klientą reiškia šalį, kuri sudaro šią sutartį su Clonable.

Apžvalga

Clonable teikia tam tikras paslaugas mūsų interneto svetainėje www.Clonable.net (ir kituose, galbūt išverstuose domenų varduose, pavyzdžiui, www.Clonable.lt ir t. t.) (toliau - Platforma). Platformoje teikiamos įvairios paskirties vertimo paslaugos, leidžiančios vietinę svetainę paversti daugiakalbe ir (arba) daugiašale svetaine, (toliau - "Klonavimo paslauga"). Sutartis taikoma "Clonable" paslaugai. Visas turinys ir paslaugos, prieinami per Platformą, kurie nebuvo prieinami apačioje esančios "Paskutinio peržiūrėjimo" datos metu, bus automatiškai laikomi "Clonable" paslaugos dalimi, kai pirmą kartą bus prieinami per Platformą.

Sąlygų priėmimas / Priėmimas

Negalite naudotis Platforma, jei nesutinkate su Sutarties sąlygomis. Be to, negalite naudotis Platforma, jei (i) pagal vietos įstatymus ir taisykles jums draudžiama naudotis Platforma; arba (ii) nesate visiškai pajėgūs ir kompetentingi sudaryti įpareigojančią sutartį su Clonable. Naudodamiesi Platforma, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisę, įgaliojimus ir gebėjimus sudaryti šią Sutartį ir laikytis visų Sutarties sąlygų.

Privatumo politika

Clonableinformacijos apsaugos ir rinkimo praktika atspindėta Clonable privatumo politikoje. Jūs sutinkate, kad Clonable naudotų jūsų informaciją pagal privatumo politiką.

Registracija

Kad galėtumėte naudotis "Clonable" paslauga ir platforma, būtina sąlyga yra ta, kad jūs esate teisėtas svetainės, su kuria susijusi platforma, "Clonable" paslauga, savininkas. Be to, sąlyga yra ta, kad jums priklauso visa su ja susijusi intelektinė nuosavybė (arba svetainės savininko teisėtas įgaliotasis atstovas). Jei norite naudotis "Clonable" paslauga ir platforma, turite užsiregistruoti svetainėje Clonable. Norėdami užsiregistruoti Clonable, turite nurodyti galiojantį el. pašto adresą (kuris bus naudojamas kaip unikalus jūsų paskyros identifikatorius), savo vardą, pavardę ir slaptažodį. Tik jūs atsakote už savo slaptažodžio ir paskyros konfidencialumo išsaugojimą ir sutinkate neperduoti, neskolinti ir kitaip neperduoti savo el. pašto adreso ar slaptažodžio, kuriuo naudojatės "Clonable" paslauga ir platforma arba turite prieigą prie jų, jokiai trečiajai šaliai. Jūs taip pat esate atsakingi už visą veiklą, vykdomą jūsų paskyroje. Savo slaptažodį ar kitus paskyros duomenis galite bet kada pakeisti vadovaudamiesi savo profilio puslapyje pateiktomis instrukcijomis. Sutinkate nedelsdami pranešti mums apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi jūsų paskyra arba bet kokį kitą saugumo pažeidimą, susijusį su jūsų paskyra arba "Clonable" paslauga, ir užtikrinti, kad kiekvienos sesijos pabaigoje "išeitumėte" / uždarytumėte savo paskyrą (jei taikoma).

Naudodamiesi "Clonable" paslauga ir platforma, jūs sutinkate: (i) pateikti tam tikrą aktualią, išsamią ir tikslią informaciją apie save, kai to prašoma platformoje, ir (ii) palaikyti ir atnaujinti tokią informaciją, kad ji būtų aktuali, išsami ir tiksli. Jei pirminės registracijos metu jūsų pateikta informacija yra neteisinga, Clonable pasilieka teisę nedelsdama nutraukti jūsų paskyrą ir jūsų teisę naudotis "Clonable" paslauga ir platforma. Mes neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad nesilaikote bet kurio iš pirmiau nurodytų įsipareigojimų.

Mokėjimas

Įvairios mokesčių struktūros ir už "Clonable" paslaugą mokėtini mokesčiai nurodyti platformoje ("Mokesčiai") arba nustatyti atskiroje sutartyje, skirtoje jums kaip klientui. Clonable paslaugas Clonable atliks po to, kai Clonable priims registraciją internetu ir visiškai sumokės atitinkamus mokesčius už "Clonable" paslaugą, kaip nustatyta platformoje arba specialioje sutartyje, sudarytoje su jumis kaip klientu.

Clonable gali koreguoti "Clonable" paslaugos mokesčius vieną kartą per metus sausio 1 d., taikydamas CBS vartotojų kainų indeksą infliacijai koreguoti. Jei infliacija yra didesnė nei 2 % per mėnesį, Clonable gali koreguoti kainą kas mėnesį, naudodamas CBS vartotojų kainų indeksą.

Nutraukdami prenumeratą, privalote laikytis vieno kalendorinio mėnesio įspėjimo termino. Atkreipkite dėmesį, kad taip pat yra nustatyta minimali prenumeratos trukmė, nurodyta platformoje.

Jei nesumokate bet kokio mokesčio, kurį privalote sumokėti, be kita ko, dėl grįžtamojo mokesčio, sukčiavimo, kredito kortelės atsisakymo ar dėl bet kokios kitos priežasties, Clonable turi teisę nedelsiant sustabdyti arba nutraukti jūsų prieigą prie platformos ir "Clonable" paslaugų, nepažeisdama teisės susigrąžinti iš jūsų visas mokėtinas sumas arba bet kurios kitos Clonable turimos teisės ar teisių gynimo priemonės.

Clonable pasilieka teisę laikas nuo laiko keisti savo mokėjimo politiką ir mokesčius, imamus už "Clonable" paslaugas, o tokie pakeitimai įsigalioja nedelsiant. Visi Mokesčiai ir kiti mokesčiai mokami platformoje nurodyta valiuta. Jei valiuta nenurodyta, visi Mokesčiai nurodomi eurais ir yra be visų atitinkamoje jurisdikcijoje taikomų mokesčių (įskaitant, bet neapsiribojant PVM, jei jis taikomas).

Jūs sutinkate mokėti Clonable mokesčius už bet kokias "Clonable" paslaugas, kurias perkate iš Clonable. Taip pat sutinkate, kad esate atsakingas už visų atitinkamoje jurisdikcijoje, kurioje sudaroma sutartis, taikomų ir mokėtinų mokesčių sumokėjimą.

Mokėjimai už "Clonable" paslaugas atliekami per saugią trečiosios šalies svetainę. Tačiau jūs pripažįstate ir sutinkate, kad negalima garantuoti, jog interneto perdavimas bus visiškai saugus ar privatus ir kad bet kokią jūsų pateiktą informaciją (įskaitant kredito kortelės informaciją) gali perskaityti ir (arba) perimti trečioji šalis. Clonable neatsako už bet kokį duomenų perėmimą ir (arba) "įsilaužimą" į juos ar kitokią neteisėtą prieigą prie jūsų pateiktos informacijos "Clonable" paslaugų tikslais.

Licencija naudoti "Clonable" paslaugą ir naudotis ja

Clonable suteikia jums asmeninę, neperleidžiamą, neišimtinę licenciją (toliau - Licencija) naudotis Platforma, kad galėtumėte naudotis "Clonable" paslauga, o jūs ją priimate. Visa intelektinė nuosavybė (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, komercines paslaptis, prekių ženklus, patentus ir t. t.), kurią patvirtina ar įkūnija ir (arba) kuri yra susijusi su Platforma (įskaitant, bet neapsiribojant, programinės įrangos kodą, naudotojo vadovus ir visą kitą dokumentaciją), yra ir lieka išimtinė Clonable nuosavybė. Jokia šios Sutarties ir (arba) Licencijos suteikimo nuostata nelaikoma "Clonables" intelektinės nuosavybės atsisakymu pagal bet kokį įstatymą. Licencija neapima jokio Platformos, "Clonable" paslaugos ar jos turinio perpardavimo ar komercinio naudojimo; jokio išvestinio šios Platformos, "Clonable" paslaugos ar jos turinio naudojimo; jokio duomenų gavybos, robotų ar panašių duomenų rinkimo ir išgavimo priemonių naudojimo. Platformos, "Clonable" paslaugos ar bet kurios jų dalies negalima atgaminti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti, lankyti ar kitaip naudoti komerciniais tikslais be aiškaus raštiško Clonable sutikimo. Be to, negalite kopijuoti ar imituoti bet kurios platformos dizaino ar išvaizdos dalies arba jos visumos. Jie saugomi intelektinės nuosavybės teise. Clonable kartais gali išleisti naujų platformos priemonių ir išteklių arba pristatyti kitas platformos paslaugas ir (arba) funkcijas. Visoms naujoms paslaugoms ir funkcijoms bus taikoma ši Sutartis, taip pat visos papildomos naudojimo sąlygos, kurias galime paskelbti toms konkrečioms paslaugoms ar funkcijoms. Kas laikoma netinkamu platformos naudojimu, savo nuožiūra nustatys Clonable, Clonable pasilieka teisę panaikinti jūsų paskyrą, jei Clonable nustato, kad nesilaikote šios Sutarties.

Turinio naudojimo apribojimas

Jūs pripažįstate, kad Platformoje gali būti informacijos, programinės įrangos, nuotraukų, vaizdo įrašų, teksto, grafikos, muzikos, garsų ar kitos medžiagos (toliau - Turinys), kuri yra saugoma autorių teisių, patentų, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar kitų nuosavybės teisių, ir kad šios teisės galioja ir yra saugomos visomis formomis, laikmenomis ir technologijomis, egzistuojančiomis šiuo metu ar sukurtomis ateityje. Visas turinys kartu yra saugomas pagal Nyderlandų autorių teisių įstatymus kaip kolektyvinis kūrinys, o mums priklauso autorių teisės į tokio turinio atranką, koordinavimą, išdėstymą ir tobulinimą. Griežtai draudžiama keisti turinį arba naudoti jį bet kokiais kitais tikslais, įskaitant tokio turinio naudojimą bet kurioje kitoje interneto svetainėje ar tinklinėje kompiuterinėje aplinkoje. Jei mes iš anksto raštu aiškiai nenurodome kitaip, jūs sutinkate neatkurti, neplatinti, neparduoti, nemodifikuoti, nenuomoti, nesinuomoti, neskolinti, nepritaikyti, neišversti, nekurti išvestinių kūrinių (visiškai ar iš dalies), nedekompiliuoti, neperdirbti, neišardyti ar kitaip visiškai ar iš dalies nesumažinti platformos ar "Clonable" paslaugos, įskaitant bet kokį turinį. Clonable pavadinimas ir logotipas yra Clonable intelektinė nuosavybė. Visi kiti platformoje esantys prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai. Mūsų partneriai taip pat gali turėti papildomų nuosavybės teisių į turinį, kurį jie pateikia per "Clonable" paslaugą ir platformą. Mums priklausantys registruotieji ar neregistruotieji prekių ženklai, prekių ženklai ir paslaugų ženklai negali būti naudojami su bet kokiu produktu ar paslauga, kurie nėra mūsų, bet kokiu būdu, galinčiu sukelti painiavą. Jokia platformos informacija negali būti aiškinama kaip netiesiogiai, netiesiogiai ar kitaip suteikianti bet kokią licenciją ar teisę naudoti bet kuriuos mūsų prekių pavadinimus, prekių ar paslaugų ženklus be mūsų aiškaus išankstinio raštiško sutikimo.

Produkto kokybė

Clonable tačiau Clonable negarantuoja, kad produktų aprašymai, tekstai ir (arba) kita išversta informacija iš jūsų svetainės yra tikslūs, išsamūs, patikimi, aktualūs ir (arba) be klaidų. Nepaisant pirmiau nurodyto kokybės garantijos atsisakymo, Clonable, tačiau neįsipareigoja, naudos jūsų svetainės naudotojų elgesį, kad pagerintų "Clonable" paslaugos produktų kokybę. Jūs sutinkate, kad nei Clonable, nei jos filialai ir paslaugų teikėjai nebus laikomi atsakingais už bet kokį netikslų, neišsamų, nepatikimą ar klaidingą veikimą, susijusį su "Clonable" paslaugomis ir išversta informacija jūsų svetainėje.

Per platformą pateikta medžiaga

"Medžiagos, pateiktos per "Clonable" paslaugą ir platformą" apibrėžimas čia yra visi ir bet kokie duomenys, informacija, tekstas, programinė įranga, garso failai, vaizdai, nuotraukos, grafika, vaizdo įrašai, pranešimai, failai, nuorodos ar bet kokia kita medžiaga (toliau - medžiaga), esanti jūsų interneto svetainėje, nesvarbu, ar ji būtų užrašyta scenarijuje, paslėpta slaptažodžiu ar kitaip apsaugota. Medžiagai bus taikoma "Clonable" paslauga, kuri apima medžiagos perdavimą trečiajai šaliai, kad mes galėtume atlikti "Clonable" paslaugą. Jūs sutinkate, kad jei medžiagą paskelbsite per platformą, automatiškai suteiksite Clonable ir jos teisių perėmėjams bei perleidėjams neišimtinę, pasaulinę, nemokamą, neterminuotą, neatšaukiamą licenciją į medžiagą ir jos atžvilgiu naudoti, atsisiųsti ir spausdinti, rodyti, keisti, skelbti ir pritaikyti visą medžiagą ar jos dalį "Clonable" paslaugai atlikti. Tik jūs atsakote už visą medžiagą, kurią siunčiate, skelbiate ar platinate per platformą, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų el. pašto pranešimų, informacijos, atsiliepimų, naudotojų vertinimų, paskelbtų nuotraukų ar vaizdų turinį arba susijusią medžiagą. Pateikdami medžiagą savo svetainėje, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad jums priklauso visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į tokią medžiagą ir tokioje medžiagoje esančius atvaizdus. Pripažįstate ir sutinkate, kad (a) mes pasiliekame teisę (bet neturime pareigos) įvertinti medžiagą prieš leisdami ją skelbti ar kitaip saugoti per platformą, susijusią su "Clonable" paslauga; ir (b) mes galime savo nuožiūra imtis bet kurio ar visų toliau nurodytų veiksmų: (i) stebėti medžiagos pateikimą; (ii) keisti, ištrinti ar atsisakyti skelbti arba neleisti skelbti ar saugoti medžiagos; ir (arba) (iii) atskleisti bet kokią medžiagą ar bet kokius pranešimus per platformą ir jų perdavimo aplinkybes: (a) trečiosioms šalims "Clonable" paslaugai ir platformai valdyti; (b) laikytis galiojančių įstatymų; (c) atsakyti į vyriausybių prašymus; (d) laikytis galiojančių teisinių procesų; (e) apsaugoti Clonable, platformos lankytojų ar visuomenės teises, privatumą, saugumą ar nuosavybę; (f) suteikti mums galimybę pasinaudoti galimais teisių gynimo būdais arba apriboti galimus nuostolius. ir (arba) (g) užtikrinti Sutarties vykdymą; ir (arba) (iv) perduoti medžiagą atitinkamoms institucijoms ir finansų įstaigoms, jei Clonable savo nuožiūra nustato, kad: (a) jūs bandote apgauti Clonable; (b) jūs vykdote sukčiavimą ar kitą draudžiamą sandorį; (c) jūs vykdote nusikalstamą veiklą; arba (d) medžiaga yra neapykantos pobūdžio. Jokiomis aplinkybėmis nei mes, nei mūsų darbuotojai, pareigūnai, direktoriai, akcininkai, agentai, atstovai ar filialai nebus atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl to, kad pasikliaujate Medžiaga. Be to, mes nekontroliuojame ir neatsakome už jokią žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių savanoriškai atskleistos informacijos, atskleistos per bet kurią "Clonable" paslaugos ir platformos dalį, naudojimo (įskaitant, bet neapsiribojant pakartotiniu paskelbimu) ar netinkamo naudojimo. Pagal šios sutarties sąlygas negalite įkelti, saugoti, platinti, perduoti, rodyti, atlikti, padaryti prieinamą ar kitaip viešai skelbti jokios medžiagos, į kurią neturite reikiamų teisių. Visų pirma, bet koks neteisėtas autorių teisių saugomos medžiagos naudojimas jūsų medžiagoje (įskaitant atgaminimą, platinimą, keitimą, adaptavimą, viešą rodymą, viešą atlikimą, išvestinių kūrinių rengimą, viešą prieinamumą ar kitokį perdavimą visuomenei per platformą) gali pažeisti trečiųjų šalių teises ir yra griežtai draudžiamas. Dėl tokių pažeidimų gali būti nutraukta Sutartis, jūsų prieiga prie platformos, taip pat gali būti iškelta civilinė ar baudžiamoji byla, kurią prieš jus gali iškelti atitinkamas teisių turėtojas arba kuri gali būti iškelta jo vardu.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Platformoje gali būti nuorodų arba trečiųjų šalių turinyje gali būti nuorodų į kitas svetaines ar išteklius. Kadangi mes nekontroliuojame tokių svetainių ir išteklių, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes neatsakome už tokių išorinių svetainių ar išteklių prieinamumą ir jų neremiame, taip pat neatsakome ir nesame atsakingi už bet kokį turinį, reklamą, produktus, paslaugas ar kitą medžiagą (toliau kartu - "Trečiųjų šalių medžiaga"), prieinamą per tokias svetaines ar išteklius arba esančią tokiose svetainėse ar ištekliuose. Suprantate, kad galite susidurti su įžeidžiančia, nepadoria ar nepriimtina Trečiųjų šalių medžiaga. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad mes nesame tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už bet kokią žalą ar nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusius dėl to, kad naudojate bet kokią Trečiųjų šalių medžiagą, kurią galima rasti bet kurioje tokioje svetainėje ar šaltinyje, arba ja pasikliaujate.

Prieinamumas

Clonable įsipareigoja dėti pagrįstas pastangas, kad Clonable paslaugos ir prieiga prie Platformos būtų teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tačiau pasitaikys atvejų, kai prieiga prie Platformos bus nutraukta dėl techninės priežiūros, atnaujinimo ir remonto, kurį, kaip pripažįstate, yra būtina Clonable atliekama funkcija, arba dėl telekomunikacinių ryšių ir įrangos gedimų, kurių Clonable nekontroliuoja, Clonable neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl galimų pajamų praradimo. Clonable gali laikinai ar visam laikui pakeisti arba nutraukti Platformos ar bet kurios jos dalies veikimą, apie tai pranešdamas jums arba nepranešdamas.

Garantija naudotojams, įsipareigojimas atlyginti žalą ir atsisakymas nuo atsakomybės

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (a) jums priklauso intelektinė nuosavybė arba jūs gavote visas reikalingas licencijas ir leidimus naudoti Medžiagą pagal jūsų naudojimo būdą, susijusį su Platforma, arba kaip kitaip leidžiama pagal Sutartį; (b) jūs turite teises, reikalingas Sutartyje nurodytai licencijai suteikti (c) iš visų asmenų, pavaizduotų jūsų Medžiagoje, gavote leidimą naudoti jūsų Medžiagą, kaip nustatyta Sutartyje, įskaitant Medžiagos platinimą, viešą rodymą, viešą atlikimą ir atgaminimą; ir (d) jūsų Medžiaga nepažeidžia ir nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės ar kitų nuosavybės teisių, įskaitant teisę į viešumą ar privatumą, jokių asmenų, bendrovių ar subjektų ar kitų trečiųjų šalių. Jūs sutinkate atlyginti žalą ir apsaugoti Clonable ir jos akcininkus, dukterines įmones, filialus, pareigūnus, atstovus, darbuotojus, bendrus prekės ženklo suteikėjus ar kitus partnerius ir licencijos davėjus nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, kylančių dėl jūsų Medžiagos, jūsų naudojimosi Platforma arba dėl to. jūsų prisijungimo prie platformos, bet kokių pretenzijų, kad jūsų medžiaga padarė žalos kam nors kitam, bet kokių jūsų ir bet kokio kito asmens, reklamuojančio ar reklamuojančio per platformą, sandorių, sutarties sąlygų pažeidimo ar bet kokių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, pažeidimo.

Garantijų atmetimas

Aiškiai suprantate ir sutinkate, kad, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Clonable platformą ir turinį teikia "tokius, kokie jie yra", be jokių aiškių, numanomų, įstatyminių ar kitokių garantijų, įskaitant numanomas nuosavybės teisės, nepažeidimo, tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas. Neapribojant toliau nurodytų nuostatų, Clonable ir jos licencijos davėjai nesuteikia jokių garantijų, kad (a) platforma ir turinys atitiks jūsų reikalavimus arba bus nuolat prieinami, nenutrūkstami, be laiko, saugūs ar be klaidų; (b) rezultatai, kurie bus gauti naudojantis platforma ir turiniu bei turiniu, bus veiksmingi, tikslūs ar patikimi; (c) platformos ir turinio kokybė atitiks jūsų lūkesčius; arba kad (d) bet kokios platformos ar turinio klaidos ar defektai bus ištaisyti. Joks patarimas ar informacija, žodžiu ar raštu, gauta iš Clonable arba naudojantis platforma ir turiniu, nesuteikia jokių garantijų, kurios nėra aiškiai nurodytos šiose sąlygose ir nuostatose. Clonable konkrečiai atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su bet kokiais veiksmais, kylančiais dėl naudotojo naudojimosi platforma ar dalyvavimo joje ir kylančiais iš platformos ir turinio. Bet koks turinys, atsisiųstas naudojantis "Clonable" paslauga, padarytas prieinamu ar kitaip gautas naudojantis platforma, pasiekiamas jūsų nuožiūra ir rizika, ir tik jūs atsakote už bet kokią žalą jūsų kompiuterio sistemai ar duomenų praradimą dėl atsisiuntimo. Clonable neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį kompiuterinį virusą ar panašų kodą, atsisiųstą į platformos naudotojo kompiuterį. Clonable neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių platformas ar medžiagą, prieinamą per susietas svetaines. Clonable neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl tokių trečiųjų šalių, jų turinio ar platformos ir nėra už jas atsakinga. Naudotojai su tokiomis trečiosiomis šalimis bendrauja savo rizika. Valdytojai, šeimininkai, dalyviai, moderatoriai ir kitos trečiosios šalys nėra įgalioti "Clonable" atstovai ir jų nuomonė nebūtinai atspindi Clonable. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Clonable neprisiima jokios atsakomybės dėl medžiagos, kylančios iš intelektinės nuosavybės teisių, šmeižto, privatumo, viešumo, nepadorumo ar kitų įstatymų. Clonable taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokios medžiagos naudojimo, netinkamo naudojimo, praradimo, pakeitimo ar neprieinamumo. Clonable neatsako už jokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl to, kad kas nors kitas su jūsų žinia ar be jos pasinaudojo jūsų slaptažodžiu, paskyra ar paskyros informacija, susijusia su platforma.

Atsakomybės apribojimas

Clonable, jos akcininkai, pareigūnai, direktoriai, darbuotojai, partneriai, licencijų teikėjai ar tiekėjai jokiu būdu nebus atsakingi jums ar kam nors kitam už bet kokią specialią, atsitiktinę, netiesioginę, pasekminę ar baudžiamąją žalą, įskaitant žalą, atsiradusią dėl naudojimo, duomenų ar pelno praradimo. nepriklausomai nuo to, ar juos buvo galima numatyti, ar ne, ar Clonable buvo informuota apie tokių nuostolių galimybę, arba remiantis bet kokia atsakomybės teorija, įskaitant sutarties ar garantijos pažeidimą, aplaidumą ar kitą deliktą, arba bet kokiu kitu reikalavimu, kylančiu dėl platformos ar turinio naudojimo ar prieigos prie jų arba susijusiu su jais. Jokia šių Sąlygų nuostata neapriboja ir nepanaikina Clonableatsakomybės už Clonable ar jos darbuotojų didelį aplaidumą ar tyčinį nusižengimą, mirtį ar kūno sužalojimą. Clonable' ir jos akcininkų, filialų, licencijų davėjų ir tiekėjų bendra atsakomybė pagal šią sutartį arba su ja susijusi atsakomybė bus apribota iki mėnesio mokėtinos sumos, nurodytos sutartyje tarp Clonable ir jūsų. Šis apribojimas bus taikomas net ir tuo atveju, jei Clonable buvo pranešta apie tokios žalos galimybę, ir nepaisant to, kad esminis bet kurios ribotos teisių gynimo priemonės tikslas nepasiektas.

Įsipareigojimas saugoti nuosavybės teise priklausančią informaciją

Jūs pripažįstate, kad Clonable turi išimtines teises į intelektinę nuosavybę, susijusią su Platforma ir Clonable paslaugomis. "Intelektinė nuosavybė" - tai autorių teisės, neturtinės teisės, prekių ženklas, patentas, komercinė paslaptis, nesąžininga konkurencija ir visos kitos intelektinės ir nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant tomis teisėmis, kurios kyla iš "Clonable" paslaugų ir Platformos. Pripažįstate, kad neturite jokių teisių, nuosavybės teisių ar interesų į Platformoje esančią intelektinę nuosavybę, įskaitant bet kokį turinį, atsirandantį dėl daugiafunkcinės vertimo paslaugos, leidžiančios vietinę svetainę paversti daugiakalbe svetaine, išskyrus teisę naudoti tokią intelektinę nuosavybę Platformoje, kaip aiškiai nurodyta šioje Sutartyje. Jūs imsitės visų būtinų veiksmų, kad apsaugotumėte Clonable teises, kaip nurodyta šioje 16 dalyje, ir Clonable prašymu imsitės bet kokių veiksmų, reikalingų Clonablenuosavybės teisei į tokias teises apsaugoti, įskaitant, bet neapsiribojant, visų dokumentų įforminimą.

"Clonable" paslaugos nutraukimas ir keitimas

Jūs sutinkate, kad mes galime savo nuožiūra panaikinti jūsų slaptažodį, paskyrą (ar bet kurią jos dalį) arba naudojimąsi "Clonable" paslauga ir platforma, taip pat pašalinti ir išmesti bet kokią platformoje esančią medžiagą dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, jei manome, kad pažeidėte arba veikėte pažeisdami Sutarties raidę ar dvasią. Mes taip pat nutrauksime jūsų paskyrą gavę patikimos informacijos apie bet kokio įstatymo pažeidimą ir tokiais atvejais bendradarbiausime su teisėsaugos institucijomis. Be to, savo nuožiūra bet kuriuo metu galime nutraukti "Clonable" paslaugos ar bet kurios jos dalies teikimą, apie tai pranešdami arba nepranešdami. Jūs sutinkate, kad bet koks jūsų prieigos prie platformos nutraukimas pagal bet kurią Sutarties nuostatą gali būti įvykdytas be išankstinio įspėjimo, ir pripažįstate bei sutinkate, kad mes galime nedelsdami deaktyvuoti arba ištrinti jūsų paskyrą ir visą susijusią informaciją bei jūsų paskyroje esančius failus ir (arba) užkirsti kelią bet kokiai tolesnei prieigai prie tokių failų arba "Clonable" paslaugos. Taip pat sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokį jūsų prieigos prie platformos nutraukimą. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir laikas nuo laiko, laikinai ar visam laikui, visiškai ar iš dalies: (a) keisti arba nutraukti "Clonable" paslaugos teikimą, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) apriboti "Clonable" paslaugų teikimo laiką, (ii) apriboti leidžiamą "Clonable" paslaugos naudojimą ir (iii) apriboti arba nutraukti Naudotojo teisę naudotis "Clonable" paslauga, apie tai pranešant arba nepranešant; (b) imti mokesčius, susijusius su naudojimusi "Clonable" paslauga; (c) keisti ir (arba) atsisakyti bet kokių su "Clonable" paslauga susijusių mokesčių; ir (arba) (d) siūlyti galimybes kai kuriems arba visiems "Clonable" paslaugos naudotojams. Jūs sutinkate, kad nei mes, nei jokie mūsų filialai nėra atsakingi jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokį "Clonable" paslaugos, bet kokios paslaugos, turinio ar funkcijos, siūlomos per Platformą, pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą (visą ar iš dalies). Mes galime atšaukti jūsų registracijos teises ir (arba) imtis bet kokių kitų tinkamų veiksmų, kad užtikrintume šių gairių laikymąsi, jei mums pranešama apie pažeidimus. Be to, mes galime savo nuožiūra nutraukti jūsų paskyrą arba dalyvavimą bet kurioje "Clonable" paslaugos ir platformos funkcijoje dėl bet kokios priežasties. Clonable'Grąžinimo ir atšaukimo politika yra "Clonable" paslaugos teikimo sąlygų dalis ir yra įtraukta į jas (Spustelėkite čia, jei norite susipažinti su grąžinimo ir atšaukimo politika). Registruodamiesi Clonable ir naudodamiesi "Clonable" paslaugomis aiškiai patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote Grąžinimo ir atšaukimo politiką ir sutinkate laikytis jos sąlygų. Jei bet kuriuo metu nesutinkate su Grąžinimo ir atšaukimo taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi, vienintelė jūsų teisių gynimo priemonė yra nutraukti bet kokį naudojimąsi "Clonable" paslaugomis ir panaikinti savo paskyrą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad visoms operacijoms, atliktoms iki tokio nutraukimo dienos, bus taikomos visos Grąžinimo ir atšaukimo politikos sąlygos.

Naudotojo elgsena

Jūs sutinkate neprieiti prie Platformos ir nebandyti prie jos prieiti jokiais kitais būdais, išskyrus Clonable pateiktą sąsają, ir nevengti bet kokių Clonable nustatytų prieigos ar naudojimo apribojimų, kuriais siekiama užkirsti kelią tam tikram Platformos naudojimui.

Jūs sutinkate nenaudoti, neskatinti ir neleisti kitiems naudoti Platformos:

 • Dalytis neteisėta, žalinga, grasinančia, įžeidžiančia, neteisėta, šmeižikiška, įžeidžiančia, vulgaria, nepadoria, vaikų pornografine, nepadoria, nepadoria, įžeidžiančia kito asmens privatumą, neapykantos, rasiniu, etniniu ar kitokiu požiūriu nepriimtina medžiaga;
 • kito asmens persekiojimas, bauginimas ir (arba) priekabiavimas;
 • Kitų asmenų kurstymas smurtauti;
 • kaip nors pakenkti nepilnamečiams;
 • dalytis medžiaga, kuria dalytis nesate įgalioti pagal įstatymus arba sutartinius ar fiduciarinius santykius;
 • dalytis medžiaga, kuri pažeidžia bet kurios šalies intelektinės nuosavybės teises ar kitas nuosavybės teises;
 • melagingai prisistatinėti kokiu nors asmeniu ar organizacija, melagingai nurodyti ar kitaip iškreipti savo priklausomybę asmeniui ar organizacijai;
 • naudoti platformą ar medžiagą taip, kad naudotojas būtų klaidinamas ir manytų, jog palaiko tiesioginį ryšį su Clonable;
 • dalytis medžiaga, kurioje yra programinės įrangos virusų arba kitokio kompiuterinio kodo, failų ar programų, skirtų nutraukti, sunaikinti ar apriboti kompiuterių programinės įrangos, aparatinės įrangos ar telekomunikacijų įrangos veikimą;
 • Prisijungti prie platformos arba ja naudotis tokiu būdu, kuris galėtų pakenkti, sutrikdyti, perkrauti ar sutrikdyti bet kurio Clonable serverio arba prie bet kurio Clonable serverio prijungtų tinklų veikimą;
 • tyčia ar netyčia sutrikdyti ar nutraukti platformos darbą, pažeisti bet kokius Įstatymus, susijusius su prieiga prie platformos ar jos naudojimu, pažeisti bet kokius prie platformos prijungtų tinklų reikalavimus, procedūras, politiką ar taisykles arba užsiimti bet kokia Sutartyje draudžiama veikla;
 • sutrikdyti platformos, medžiagos, paskyrų, slaptažodžių, serverių ar tinklų, prijungtų prie platformos arba prieinamų per platformą ar bet kurias susijusias ar susietas svetaines, saugumą ar kitaip pakenkti platformai, medžiagoms, paskyroms, slaptažodžiams, serveriams ar tinklams;
 • trikdyti, trukdyti ar neleisti kitiems naudotojams naudotis ar mėgautis Platforma ar Medžiaga arba bet kuria kita susijusia ar susieta svetaine, platforma ar turiniu;
 • pasiekti arba bandyti pasiekti bet kokią Medžiagą, prie kurios neturite teisės prieiti, arba bet kokiomis priemonėmis, kurios nėra sąmoningai prieinamos per Platformą;
 • atgaminti, parduoti, perparduoti ar naudoti bet kokiais komerciniais tikslais bet kurią Medžiagos dalį, naudotis Platforma ar Medžiaga arba prieiga prie Platformos ar Medžiagos;
 • talpinti platformą, prenumeratos pagrindu ar kitaip, be Clonable leidimo , įskaitant susijusią programą, leisti trečiajai šaliai naudoti platformą bet kokiai Medžiagai kurti, perduoti ar apsaugoti;
 • apgaudinėti, šmeižti ar kitaip pažeisti kitų asmenų teises (pvz., teisę į privatumą ir viešumą); arba
 • dalyvauti kitame elgesyje, kuris Clonable nuožiūra laikomas netinkamu, neteisėtu ar nepriimtinu.

Be to, naudodamiesi "Clonable" paslauga sutinkate laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių ir reglamentų.

Kad galėtume apsaugoti savo produktų ir paslaugų kokybę, jūs įgaliojate mūsų darbuotojus ir atstovus savo nuožiūra prisijungti prie jūsų paskyros ir duomenų dėl bet kokios priežasties. Taip pat pasiliekame teisę, bet neprisiimame atsakomybės stebėti ar tikrinti jūsų elgesį naudojantis "Clonable" paslauga ir platforma. Jūsų naudojimuisi "Clonable" Paslauga ir Platforma taikomi visi galiojantys vietos, valstijos, nacionaliniai ir tarptautiniai įstatymai ir taisyklės. Taip pat pripažįstate, kad esate atsakingas už visų prieigos linijų, telefono ir kompiuterinės įrangos (įskaitant modemą) ar kitų prietaisų, reikalingų prieigai prie platformos, įsigijimą arba suteikimą ir visų su tuo susijusių mokesčių sumokėjimą.

Jurisdikcijos klausimai

Platformą kontroliuoja ir valdo Clonable iš Nyderlandų ir ji nėra skirta Clonable taikyti bet kurios kitos teritorijos, išskyrus Nyderlandų valstybę, įstatymams ar jurisdikcijai. Clonable neteigia ir negarantuoja, kad "Clonable" paslauga ir platforma ar bet kuri jų dalis yra tinkama ar prieinama naudoti bet kurioje konkrečioje jurisdikcijoje. Asmenys, kurie nusprendžia naudotis platforma, tai daro savo iniciatyva ir savo rizika bei yra atsakingi už visų vietos įstatymų, taisyklių ir reglamentų laikymąsi. Bet kuriuo metu ir savo nuožiūra galime visiškai ar iš dalies apriboti platformos prieinamumą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai, kurią pasirenkame.

Pranešimai

Clonable gali pranešti jums el. paštu, paskelbti platformoje arba kitomis pagrįstomis priemonėmis. Turite pateikti Clonable raštišką pranešimą el. paštu arba kitu būdu, aiškiai nurodytu Clonable. Clonable gali transliuoti, platinti ar rodyti pranešimus ar žinutes per "Clonable" paslaugą, kad informuotų jus apie Sutarties, "Clonable" paslaugos ir platformos, privatumo politikos ar kitų dominančių dalykų pakeitimus. Bet koks toks informacijos transliavimas, platinimas ar rodymas yra pranešimas jums.

Taikytina teisė ir kitos bendrosios sąlygos

Sutartis nesukuria ir negali būti aiškinama kaip sukurianti partnerystę, bendrą įmonę, darbdavio ir darbuotojo, agentūros ar franšizės davėjo ir franšizės gavėjo santykius tarp jūsų ir Clonable. Sutarčiai taikomi Nyderlandų įstatymai ir ji aiškinama pagal juos, neatsižvelgiant į jokius įstatymų kolizijos principus. Šiai Sutarčiai ir bet kokiems kitiems iš jos kylantiems susitarimams taikoma Nyderlandų teisė. Jūs sutinkate, kad bet koks teisinis ar teisingumo ieškinys, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, būtų pareikštas tik s'Hertogenbosch mieste esančiuose teismuose, ir jūs sutinkate bei paklūstate tokių teismų asmeninei jurisdikcijai spręsti tokį ieškinį ir atsisakote bet kokių prieštaravimų dėl tokių teismų jurisdikcijos, vietos ar nepatogaus teismo. Jūs sutinkate, kad bet koks ieškinys ar ieškinio pagrindas, kylantis dėl jūsų naudojimosi "Clonable" paslauga ir Platforma arba Sutartimi, turi būti pateiktas per vienerius (1) metus nuo tokio ieškinio ar ieškinio pagrindo atsiradimo dienos, kitaip jis bus amžinai draudžiamas, nepaisant jokių senaties terminų ar kitų priešingų įstatymų. Jei per šį laikotarpį Clonable nepavyksta įgyvendinti ar pasinaudoti kuria nors Sutarties nuostata ar susijusia teise, tai nelaikoma tos teisės ar nuostatos atsisakymu. Jei kuri nors Sutarties nuostata yra neteisėta, negaliojanti arba dėl kokių nors priežasčių neįgyvendinama, ta nuostata laikoma atskirta nuo šių sąlygų ir nuostatų ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui. Clonable gali bet kuriuo metu perleisti visą Sutartį arba jos dalį, apie tai pranešdamas arba nepranešdamas jums. Negalite perleisti, perduoti ar sublicencijuoti Sutarties ar bet kokių savo teisių ar įsipareigojimų pagal Sutartį be aiškaus išankstinio raštiško Clonable sutikimo. Nė vienos iš šalių atsisakymas nuo bet kokio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo pagal šią Sutartį nelaikomas atsisakymu nuo bet kokio ankstesnio ar vėlesnio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo. Šios Sutarties antraštės, antraštės ar punktų pavadinimai pateikiami tik skaitytojo patogumui ir jokiu būdu neapibrėžia ar nepaaiškina nė vieno šios Sutarties punkto ar nuostatos. Tai yra visa jūsų ir Clonable sutartis, susijusi su čia aptariamu klausimu, ir jūs negalite jos keisti. Sutartis bus naudinga Clonableįpėdiniams, teisių perėmėjams ir licencijų turėtojams. Neapsiribodami sutinkate, kad spausdinta Sutarties ir bet kokio elektronine forma pateikto pranešimo versija bus priimtina teisminiuose ar administraciniuose procesuose, pagrįstuose Sutartimi ar su ja susijusiuose, tokia pačia apimtimi ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti verslo dokumentai ir įrašai, iš pradžių parengti ir saugomi spausdintine forma.

Autorių teisės ir pranešimai apie autorių teises

Gerbiame kitų asmenų intelektinę nuosavybę ir prašome savo naudotojų elgtis taip pat. Atitinkamomis aplinkybėmis ir savo nuožiūra galime nutraukti naudotojų, kurie pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises, paskyras. Jei manote, kad jūsų kūrinys buvo nukopijuotas pažeidžiant autorių teises, pateikite mūsų autorių teisių atstovui toliau nurodytą informaciją:

 • asmens, įgalioto veikti autorių teisių savininko vardu, elektroninis arba fizinis parašas;
 • autorių teisių saugomo kūrinio, kurio autorių teisės, jūsų teigimu, buvo pažeistos, aprašymą.
 • aprašymą, kur platformoje yra medžiaga, kuri, jūsų teigimu, buvo pažeista;
 • savo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • jūsų pareiškimas, kad sąžiningai tikite, jog ginčijamo naudojimo neleidžia autorių teisių savininkas, jūsų atstovas ar įstatymas; ir
 • jūsų pareiškimas, kuriuo, gresiant baudai už melagingus parodymus, patvirtinate, kad jūsų pranešime pateikta informacija yra tiksli ir kad esate autorių teisių savininkas arba esate įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu.

Sutarties pakeitimai

Clonable pasilieka teisę savo nuožiūra iš dalies keisti Sutartį, o visi pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo. Apie tokius pakeitimus paskelbsime paskelbdami pakeistą Sutarties projektą Platformoje. Kada Sutartis buvo peržiūrėta paskutinį kartą, galite nustatyti peržiūrėję šio puslapio apačioje esančią nuorodą "Paskutinį kartą peržiūrėta". Toliau naudodamiesi Platforma po tokių pakeitimų bus laikoma, kad su jais sutinkate. Jei nesutinkate su Sutarties sąlygomis ar bet kokiais jos pakeitimais, prašome nebesinaudoti šia platforma.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2023 m. gegužės 08 d.